• Ο στόλος μας....

 

 

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το 1964.

Χάρη στη γεωστρατηγική της θέση αλλά και στην εξειδίκευση και υψηλή κατάρτιση των στελεχών της, καλύπτει με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες του νομού Λακωνίας.
Οι αυξημένες ανάγκες των πελατών μας αποτελούν περαιτέρω κίνητρο για την ανάπτυξη της εταιρίας μας και για την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών και νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες μας.

Συνεργασίες