Έξυπνο Σπίτι

Εφαρμογές τεχνολογίας ΚΝΧ  για ηλεκτρολογικές κτιριακές εγκαταστάσεις  σύγχρονες δημιουργώντας  το έξυπνο σπίτι.
Ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και απόλυτος έλεγχος.
Το knx – instabus αποτελεί τον πιο σύγχρονο τρόπο εφαρμογης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο. Συμπεριλαμβάνει  μη συμβατικούς διακόπτες και ‘’έξυπνες’’ συσκευές με την εγκατάσταση των οποίων δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη-χρήστη να ελαχιστοποιήσει και να απλοποιήσει τις κινήσεις που απαιτούνται καθημερινά ώστε να λειτουργήσει το σπίτι του καθώς επίσης και να ελέγχει όλες τις ηλεκτρολογικές λειτουργιές του σπιτιού του (ηλεκτρολογικά, συναγερμός κλπ) από απόσταση με την χρήση κατάλληλων εφαρμογών συμβατών με έξυπνες συσκευές.
Η εμπειρία μας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εγκαταστάσεων ΚΝΧ σε συνδυασμό με την συνεργασία και την εμπειρία της Siemens είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Συνεργασίες